Sintomas ng pagdating ng regla


Kung mababawasan ang timbang ng 5-10% ay puwedeng maging regular ang regla nang walang ibang gamot.Ang mga gamot na binibigay sa PCOS ay depende sa sintomas ng sakit. Hindi regular ang regla Ang oral contraceptive pills (magkasamang estrogen at progestin) ay binibigay para maging regular ang regla ng babaeng may PCOS.Ito ay para lamang sa inyong dagdag kaalaman at hindi maituturing na kapalit ng pagkonsulta sa inyong doktor.Huwag uminom ng gamot nang hindi nagpapatingin sa doktor.Mainam na magpatingin sa isang obstetrician-gynecologist (Ob-Gyn).May mga Ob-Gyn na specialists din sa reproductive endocrinology o fertility na maaring makatulong sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome (PCOS).Ang bunga naman nito ay may kulay na mula berde hanggang dilaw o pula, at maaaring may haba na umaabot mula 2 ½ hanggang 12 na pulgada.Para ito sa mga naimpatso, may mga taghiyawat at mga bulate sa tiyan. Ilagay sa telang ginupit ng pabilog at may maliit na butas sa gitna.Idikit sa pigsa, hayaang matuyo ang saging dahil ito ang magiging daan upang kusang pumutok ang pigsa.Ang saging ay madalas na napagkakamalan bilang isang puno ngunit ang totoo, ito ay isang malaking halamang-damo (herb).

Bagaman ito ay tumutubo na sa mga bansang tropikal, ito ay nagmula sa Timog-Silangang Asya.

Nakakatulong ito para magkaregla ang babae para maiwasan ang kanser sa lining ng matres (endometrial cancer) pero walang epekto ito sa taghiyawat at sobrang buhok.